Wat ik doe

Ik heb een langjarige werkervaring bij kleurrijke opdrachtgevers. Hieronder voorbeelden van rollen waarvoor ik bij opdrachtgevers tijdelijk werk, tijdelijk, op interim basis, of op projectbasis.

Interimmanager

Complexe veranderopdrachten vanuit de lijn ontwikkelen en implementeren. Ik beweeg mij in een krachtenveld van uiteenlopende en deels tegengestelde belangen. Draagvlak creëer ik door te werken in een sfeer van open communicatie.

Interim-directeur of commissaris

De laatste 15 jaar heb ik gewerkt als (algemeen) directeur, directeur bedrijfsvoering en als (loco-) gemeentesecretaris bij verschillende overheden.

Als commissaris heb ik afgelopen decennia gewerkt als voorzitter bij diverse raden van commissarissen bij woningcorporaties. Sinds jaren ben ik ook als “crisis” commissaris benoemd bij woningcorporaties met gedoe.  In dat geval van ontstentenis of belet van de gehele RVC neem ik, als lid van de “commissarissenpool VTW”  tijdelijke de functie van commissaris op mij en draag zorg voor het voor op orde brengen van de governance. Uiteraard worden ook de overige vraagstukken binnen die betreffende woningcorporatie geïnventariseerd en waar nodig betrokken bij het creëren van een oplossing. 

De omvang van de organisaties: van 100 – 17.000 medewerkers.

Workshop trainer / coach

Elke gewenste verandering gaat samen met gedragsverandering. Vertrekpunt zijn de mens- en wereldbeelden en overtuigingen. Groepspatronen al lerende weg ombuigen naar geaccepteerd gedrag.

Bij de opleiding culturele antropologie (van Danielle Braun) geef ik in haar cursus ‘Building tribes’ een workshop. De cursus gaat over andere dialoogvormen. Mijn workshop laat cursisten ervaren en doorleven hoe je samenwerking kunt verbeteren met behulp van het eeuwenoude (Joodse) Nigoen zingen.

Ook begeleid ik startende zzp-ers naar het interim/zelfstandige vak. Soms huren mobiliteitsbureaus mij in om bijvoorbeeld oud-wethouders of andere werknemers aan een traject naar een andere carrière te helpen (en hen te adviseren). Daarnaast heb ik jaarlijks maximaal vijf startende interimmers. Voor beiden geldt dat alle aspecten van het ondernemerschap, opdrachtnemersrol en het in relatie zijn en blijven met jezelf en de opdrachten uitgebreid aan bod komen.

Organisatieadviseur en veranderkundige

Sinds het laatste decennia is elke gemeente zich aan het inspannen om te streven naar een wendbare en weerbare organisatie waarin maatschappelijke opgaven centraal staan. Blijven zoeken naar datgene dat werkt, ook al geeft dat spanning binnen eisen die aan de overheid gesteld worden.

Versnellen en vertragen; innovatie en implementeren; adviseren en uitvoeren. Bestuurders adviseren, medewerkers stutten zich te ontwikkelen etc. Het hoort er allemaal bij ‘mijn’ opdrachten. Mensenwerk dus waarbij elk resultaat vanuit gedragen veranderaanpak het meest effectief bereikt wordt. Want de verandering is niet van mij, maar van medewerkers. Dat vraagt dat ik in staat ben om zowel te kunnen adviseren op welke wijze een aanpak passend is en ruimte bied aan het begeleiden van leidinggevenden om hun kennis en vaardigheden al doende te ontwikkelen. 

Leiderschap is mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten.